Získané certifikáty

Vzdelávanie je absolútnou súčasťou mojej profesie. Regionálne, celoslovenske ako aj zahraničné kongresy.