Videoséria Funkčné potraviny

Funkčné potraviny sú v 21.storočí dôležitou súčasťou stravovania. Nehovoríme tu o žiadnom modernom výstrelku, ale o nutnosti telu dávať to, čo už bežná strava neobsahuje. Kvalita života sa odzkadluje od vašich starvovacích návykov.