S&P INFORMÁCIE

Čo je to S&P?

Je to skupina maximálne 13 najlepších distribútorov (podľa RO) na Slovensku, ktorá zastupuje všetkých členov a distribútorov. Jedná a spolupracuje s vedením a zamestnancami Herbalife.


Ako často sa aktualizuje S&P?

1-krát ročne sa vyhodnotí poradie členov podľa RO, títo ľudia sú oslovení, ak prímu pozvanie, stávajú sa členmi S&P. Distribútor má právo odmietnuť byť členom S&P.


Stáva sa že ľudia odmietnu členstvo v S&P?

Áno, aj v roku 2019 niekoľko kvalifikovaných ľudí s najvyššším RO odmietlo túto úlohu. Dôvody sú rôzne, napríklad materstvo, alebo zdravotné či rodinné situácie, alebo pasívny biznis prístup.


Kto sa môže stať členom S&P?

Sú presne definované pravidlá, ktoré určuje korporácia Herbalife. V každom štáte sú iné. Pre Slovensko platia nasledovné pravidlá pre rok 2019:

 • minimálna pozícia GET2500
 • maximálne 13 členov S&P
 • najvyšie RO generované na Slovensku (počítajú sa RO body cez Slovenský sklad súčtom za rok)
 • aktívna účasť na oficiálnych školeniach Herbalife
 • aktívna účasť na mítingoch S&P
 • dobré vzťahy s Herbalife 


Možem sa ja stať členom S&P?

Áno, je to transparentné a s jasnou kvalifikáciu. Ak dosiahneš minimálne pozíciu GET2500 a budeš v TOP13 najvyšších RO na Slovensku, budeš pozvaný do S&P.


Koľko členov S&P je na Slovensku?

Aktuálne 8 ID a 10 členov, ak sú manželia na jednom ID, tak majú jeden hlas.


Aké sú práva a povinosti člena S&P?

 • Člen S&P nieje zamestnanec Herbalife
 • je zástupcom členov, distribútorov
 • Má právo tlmočiť názor členov
 • má právo navrhovať zmeny
 • má právo navrhovať ako investovať financie z marketingového fondu
 • má právo sa zúčastňovať porád S&P s Herbalife vedením
 • má právo hlasovania v S&P  (1ID = 1 hlas) (nový člen od 4. mesiaca právo hlasovania)
 • má právo na informácie od Herbalife (čo sa plánuje atd...)
 • má povinnosť mlčanlivosti (písomný záväzok)


Čo niej úlohou člena S&P ?

 • nerobí prácu zamestnancov herbalife
 • nerieši etiku, na to sú zamestnanci herbalife
 • nerozhoduje o cenach, to je kompetencia firmy (ale odporúča ich zmenu)
 • nerozhoduje aké pridu produkty, to je kompetencia firmy (ale môže radiť a vyjadrovať sa k téme)
 • nie sme technici ani IT, nerobí technickú podporu, ani nezodpovedáme za eshop, web..
 • nie sme marketeri ani copywritery (brožurky, obsah webu, etikety, to všetko riešia zamestnanci alebo agentúra)


Čo pre vás členovia S&P spravili v roku 2019?

 • členovia definovali kľúčové priority, ktoré požadujú od spoločnosti
 • kooperácia pri zavádzaní nových koktejlov do praxe
 • zabezpečovanie LDW školení (obrovské množstvo práce)
 • zastupovanie členov vo či spoločnosti Herbalife
 • riešenie a kooperácia pri krízovej situácii (facebook indický článok)
 • požiadavka na zníženie cien 5 produktov (zatial neakceptované)
 • kooperácia pri implementovaní "Online registrácia členov"
 • kooperácia pri implementovaní "GOherbalife"
 • spolupráca s marketingovým oddelením Herbalife (propagácia herbalife)
 • zabezpečenie brandingu, banery, pútače....
 • zabezpečenie a kooperácia EPI RACE
 • kontrola nad finančným rozpočtom pre Slovensko a marketingovým fondom
 • kooperácia s Etickým oddelením (boj proti reselerom...)
 • kooperácia pri PROMO MAP (Tanita)
 • kooperácia pri riešení technických problemov s portálom a eshopom
 • zabezpečenie WT dovolenky Tále 
 • navrhovanie a jednanie so špeciálnymi hosťami na LDW (lekári, prezidenti...)


Čo znamená že člen S&P má povinnosť mlčanlivosti?

Sú témy, informácie, ktoré člen nemôže hovoríť, písať, informovať. Sú to informácie napríklad o pripravovaných produktoch, cenách, legislatívnych či etických zmenách. Vie o nich, ale pokial sú neni oficiálne spustené, nemôže predom informovať.


Ako medzi sebou komunikujú členovia S&P?

1x mesačne je 2 hodinový zoom kde sú všetci členovia S&P, zástupcovia firmy z logistiky, distribucie, marketingu, etického, vedenia, riaditeľov. 4x do roka je osobné stretnutie. Je vytvorený cez telegram komunikačný kanál so všetkými zamestnancami Herbalife a členmi S&P. Je vytvorený komunikačný kanál členov S&P. Členovia S&P majú naviac 2x mesačné zoom. Sú to častokrát víkendy, sviatky, nočné hodiny, ktoré do vás členovia S&P investujú, vážte si to


Členovia S&P 2019:

 1. Michal Toth a Iveta Tothová, Prezident tím
 2. Zuzana Tovišová Vlčková, MIL7500
 3. Jozef Šurina, MIL7500
 4. Robert Ďuriš, MIL
 5. Roman Vlčko, MIL
 6. Stanislav Vlčko, MIL
 7. Roman Pohrebovič, MIL
 8. Branislav Mráz a Katarína Mrázová, GET2500


Ako je vhodné sa správať voči členom S&P?

Treba si uvedomiť že sú to najúspešnejší členovia na Slovensku, s najväčším RO, s najväčším počtom supervízorov, najväčšíim organizáciami, a každý jeden zastupuje stovky členov svojej downline. Sú to ľudia, ktorí majú dlhoročné skúsenosti nielen v Herbalife podnikaní. Je na mieste "úcta k PIN", tj rešpektovať týchto ľudí, správať sa k ním zdvorilo. Pokiaľ si netykáte s členom S&P je správne vykať. Tykanie vždy navrhuje člen S&P inému členovi.


Čo ak som nenašiel informácie o S&P ktoré ma zaujmajú?

napíš Braňovi cez messenger, rád ti odpoviem