Virtuálne LDW 2020

02.06.2020

VIRTUÁLNE LDWVYHLASUJEME NOVÉ KVALIFIKÁCIE! 


Vzhľadom na stále aktuálnu situáciu a prvé virtuálne LDW, ktoré máme úspešne za sebou, sa spoločnosť spolu s členmi S&P skupiny dohodli, zorganizovať naše jesenné LDW opäť formou virtuálneho podujatia!
Spolu s týmto oznámením, s radosťou vyhlasujeme aj skvelú zmenu kvalifikácií!
Kvalifikačné obdobie (apríl - september 2020) ako aj kvalifikácie pre Líderskú a ASP sekciu ostávajú rovnaké, zmena sa však týka Všeobecnej sekcie.
KVALIFIKÁCIA PRE VŠEOBECNÚ SEKCIU
je otvorená pre všetkých členov (Supervízorov aj Ne-Supervízorov), ktorí dosiahnu
1500 TVP súčtom za 3 po sebe idúce mesiace kvalifikačného obdobia
s min. 250 PPV v každom z 3 mesiacov PLUS pre všetkých Nových Supervízorov, ktorí sa kvalifikujú na Supervízora v kvalifikačnom období.Aktualizovaný leták s novými kvalifikáciami si môžete stiahnuť kliknutím nižšie.