Supervízori je čas pomýšlať na rekvalifikáciu vášho statusu

01.01.2020

Rekvalifikujte svoj status Supervízora od 1. februára 2019 do 31. januára 2020, aby ste

  • Zachovali svoju 50% zľavu na všetky objednávky produktov 
  • Mali aj naďalej nárok na provízie a RO prémie
  • Mali aj naďalej nárok kvalifikovať sa na akcie a promotion Herbalife
  • Mali aj naďalej možnosť zúčastňovať sa školení na Supervízorskej úrovni

Tri metódy Rekvalifikácie:

Jeden mesiac 

Získajte 4000 objemových bodov v jednom objemovom mesiaci, z toho minimálne 1000 nezaťažených* objemových bodov, a udržte si svojich Supervízorov. 

Dva mesiace 

Získajte 4000 objemových bodov v priebehu dvoch po sebe idúcich objemových mesiacov, z toho minimálne 1000 nezaťažených* objemových bodov v rovnakom období, a udržte si svojich Supervízorov. 

Dvanásť mesiacov

Nazhromaždite 4 000 nezaťažených* TVP (celkových objemových bodov) v priebehu 12-mesačného rekvalifikačného obdobia. 

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Supervízori Vašej spodnej línie budú premiestnení pod ďalšieho v rade Supervízora, ale zachováte si všetkých členov Vašej spodnej línie, ktorí nie sú Supervízormi.

alebo 

Nazhromaždite 10 000 nezaťažených* TVP v priebehu 12-mesačného rekvalifikačného obdobia a udržte si svojich Supervízorov.

*Nezaťažený objem je jednoducho objem, který nie je používaný ďalším Nezávislým Členom Herbalife vo Vašej organizácii pre kvalifikáciu na Supervízora. Supervízori sa musia každoročne rekvalifikovať a platiť svoj ročný Členský poplatok.

Ak si supervízor ktorý je členom VIP BIZNIS KLUBU a potrebuješ poradiť, bez váhania kontaktuj lídrov, ktorí poradia, vysvetlia, pomôžu a navrhnú optimálny postup tvojej rekvalifikácie.