Promotion Aktívnych Supervízorov 2020

19.12.2019

STE PRIPRAVENÝ NA VÁŠ NOVÝ ODZNAK ASP 2020?

Promotion Aktívnych Supervízorov beží od objemového mesiaca november 2019 - skontrolujte si vašu kvalifikáciu!

Dosiahnite 2.500 TVP v každom z 3 po sebe idúcich mesiacov a noste s hrdosťou váš odznak ASP 2020. Za každého Aktívneho Supervízora* vo vašej spodnej línii, ktorý sa kvalifikuje v tých istých 3 mesiacoch ako vy, dostanete na váš odznak naviac Kameň. Čím viac ASP vo vašej spodnej línii, tím viac Kameňov na vašom odznaku.

Kvalifikačné obdobie: objemové mesiace november 2019 - december 2020

Prečo sa kvalifikovať?
  • Zvýšite vašu produktivitu a môžete postúpiť Predajným a marketingovým plánom.
  • Budete ocenený za vaše úsilie, odhodlanie a lídrovské schopnosti.
  • Začnete vašu cestu k Aktívnemu World tímu a TAB tímu.
  • Vytvorte Aktívnych Supervízorov vo vašej spodnej línii a navýšte váš R/O bonus.