PROMOTION 40. VÝROČIE

20.12.2019

Pripomienka kvalifikácie:

Bronzová úroveň: dosiahnite aspoň 3.000 TVP mesačne v ktorýchkoľvek 3 mesiacoch počas kvalifikačného obdobia.

Strieborná úroveň: dosiahnite aspoň 3.500 TVP mesačne v ktorýchkoľvek 3 mesiacoch počas kvalifikačného obdobia.

Zlatá úroveň: dosiahnite aspoň 5.000 TVP mesačne v ktorýchkoľvek 3 mesiacoch počas kvalifikačného obdobia.

Kvalifikačné obdobie: september 2019 - december 2019