MAP Promotion - Nový Program pre aktiváciu Členov

07.02.2020

Aktivuj sa a od Firmy získaj darček - TANITA

Program pre aktiváciu Členov vás podporuje správnym prístupom a zručnosťami pre osobný úspech, pre získanie vašich prvých zákazníkov a ich rozširovanie na Ambasadory a potenciálne budúce Členy. 

Nazhromaždite 1500 PPV (osobne nakúpených bodov) počas 3 po sebe idúcich mesiacov a pritom aspoň 250 PPV každý mesiac. Zapojiť sa môže každý Člen ne-Supervízor najneskôr do 3 mesiacov od podpísania Členstva. Jednoducho používajte produkty pre seba a rodinu, predávajte produkty svojim zákazníkom a konvertujte ich na členov svojej spodnej línie. 

SKÚSENOSŤ A VÝSLEDKY

Teraz, keď ste sa zapojili a vytvorili ste komunitu, je načase, aby sme ju prerobili na podnikanie.
Začnite zdieľať svoje know-how so svojimi zákazníkmi, aby mohli tiež formovať životy iných ľudí. Čím viac komunita rastie, tým viac výhod a odmien dostanete.
Nezabudnite, všetci pracujeme spoločne!