MAP Promotion - Nový Program pre aktiváciu Členov

07.02.2020

Aktivuj sa a od Firmy získaj darček - TANITA

Od objemového mesiaca máj 2019 nazhromaždite 1500 PPV (osobne nakúpených bodov) počas 3 po sebe idúcich mesiacov a pritom najmenej 250 PPV každý mesiac.
Zapojiť sa môže každý člen ne-Supervízor najneskôr do 3 mesiacov od podpísania členstva.
Jednoducho používajte produkty pre seba a rodinu a predávajte produkty svojim zákazníkom.

Promotion je otvorené pre Členov ne-Supervízorov. Kvalifikácia musí byť zahájená v prvých 3 mesiacoch od Členskej registrácie. Do kvalifikácie sa rátajú len PPV (osobne nakúpené body).

SKÚSENOSŤ A VÝSLEDKY

Teraz, keď ste sa zapojili a vytvorili ste komunitu, je načase, aby sme ju prerobili na podnikanie.
Začnite zdieľať svoje know-how so svojimi zákazníkmi, aby mohli tiež formovať životy iných ľudí. Čím viac komunita rastie, tým viac výhod a odmien dostanete.
Nezabudnite, všetci pracujeme spoločne!