Koniec objemového mesiaca december je vo štvrtok 2. januára 2020

01.01.2020

KONIEC MESIACA DECEMBER

Uistite sa, že sa Vaša objednávka započíta do objemu mesiaca december 2019!

ŠTVRTOK 2. JANUÁRA 2020

je pre Herbalife Slovensko posledným dňom pre spracovanie objednávok do objemu mesiaca DECEMBER 2019.

Pravidlá pre koniec mesiaca

Telefonické objednávky musia byť zadané do konca pracovnej doby A plná platba iniciovaná do konca dňa určeného vo vašom štáte ako koniec mesiaca. - Objednávky doručené osobne musia byť zadané a plne uhradené do konca pracovnej doby v deň, ktorý je určený vo vašom štáte ako koniec mesiaca. - Objednávky online, Eshop, Auto Sales Center a Auto Attendant (v príslušných prípadoch) musia byť zadané a plná platba iniciovaná do konca dňa určeného vo vašom štáte ako koniec mesiaca. - Objednávky zasielané faxom: musia byť obdržané s plnou platbou do polnoci v dni určenom vo vašom štáte ako koniec mesiaca. - Platby elektronickým/bankovým prevodom: musia byť iniciované najneskôr v deň určenom vo vašom štáte ako koniec mesiaca a Herbalife ich musí obdržať NAJNESKÔR v nedeľu 5. januára, bez ohľadu na deň, na ktorý vo vašom štáte pripadá koniec mesiaca. - Pre plnú a správnu platbu potrebujete zadať: variabilný symbol objednávky, vaše ID a čiastku k zaplateniu. Variabilný symbol a presnú čiastku k platbe môžete obdržať iba do konca otváracích hodín objednávkového centra (s výnimkou E-shopových objednávok). - Medzinárodné objednávky: objednávky s platbou v plnej výške musia byť prevedené najneskôr v deň, na ktorý pripadá koniec mesiaca v štáte, z ktorého sa bude tovar expedovať. Člen zodpovedá za to, že zariadi všetky potrebné, aby platba bola prijatá včas, v plnej výške a aby na svojom účte disponoval zostatkom potrebným k schváleniu nákupu kreditnou kartou. Ak nebude platba prijatá do určeného termínu, objednávka sa započíta do OBJEMU NASLEDUJÚCEHO MESIACA! PAMÄTAJTE: - Pokiaľ platba nebude z akéhokoľvek dôvodu schválená, ako napr. pri použití kreditnej karty platba neprejde, objednávka bude zrušená a príslušný objem nebude započítaný, iba ak by v časových lehotách uvedených v týchto Pravidlách správania bola prevedená a uhradená iná objednávka. - Členovia môžu zadať Objednávky online, aby ste sa vyhli čakaniu v rade na telefónne spojenie. *Dôležité: zabezpečte, aby na Príkaze k úhrade bankovým prevodom bol v správe pre príjemcu uvedený ako referencia Celé číslo objednávky (vrátane počiatočných písmen) a vaše ID, aby platba bola pripísaná včas a presne. Pokiaľ tak neučiníte, platba nemôže byť prijatá.