Je čas...

31.12.2019

Je čas...

Je čas pozrieť sa na predchádzajúcich 12 mesiacov a uvedomiť si, ako sa všetko zmení za rok.

Je čas uvedomiť si, že nič nie je rovnaké.

Je čas svetiel. Svetiel vonku, doma, v žiariacich očiach. Je čas žiariť.

Je čas poďakovať sa za všetko, čo tento rok priniesol, či už dobré alebo zlé, pretože všetko nás urobilo tým, čím sme teraz.

Je čas na nové plány.

Všetci vieme, že to nemajú byť také krátkodobé, niekoľko dňové.

Je čas na dlhodobé, celoživotné plány:

  • Žiť zdravo.
  • Dávať.
  • Milovať.
  • Usmievať sa.
  • Odpúšťať.
  • Počúvať.
  • Snívať.
  • Radovať sa.
  • Ďakovať.

Rok 2020 je tvoja šanca. Aj vďaka nám je to šanca na zdravší a bohatší život.

Je čas byť najlepšou verziou samého seba.

Je čas byť šťastný.

Je čas, žiť na 105%, ale hlavne Tu a Teraz...

Pf 2020 


začni rok 2020 hodnotne a zmysluplne (klik)