EXTRAVAGANZA PROMOTION!

31.01.2020

Využi Extravaganza promotion na 150 € poukaz.


Vážení Členovia,
slovenská promotion na Extravaganzu pokračuje!
Všetci členovia, ktorí ste začali s kvalifikáciou v januári, februári alebo marci vytrvajte a pokračujte ďalej!
Otvorené pre: všetkých slovenských Členov Herbalife Nutrition
Kvalifikačné obdobie: január až august 2020 (3 kvalifkačné vlny: január - jún 2020, február - júl 2020, marec - august 2020)
Kvalifikácia:

  • Ne-Supervízori*: Nazhromaždiť 4.000 PPV + DLV počas kvalifikačného obdobia / min. 250 PPV každý mesiac po dobu 6 mesiacov
  • Supervízori ne-TAB**: Nazhromaždiť 6.000 TVP počas kvalifikačného obdobia / min. 500 PPV každý mesiac po dobu 6 mesiacov
  • TAB**: Nazhromaždiť 20.000 TVP počas kvalifikačného obdobia / min. 2.500 TVP každý mesiac po dobu 6 mesiacov
  • PLUS účasť na virtuálnej Extravaganze 2020

*Vaša kvalifikácia bude stanovená na základe statusu, ktorý ste mali ku dňu 1.1.2020, 1.2.2020 alebo 1.3. 2020. V prípade ak nadobudnete pozíciu Plne kvalifikovaného Supervízora počas vašej kvalifikácie, budete pokračovať v kumulácii 4000 objemových bodov formou TVP.
Napríklad: Ne-Supervízor nazhromaždil v jan.+feb.+mar. 2000 PPV + DLV a od 1.apríla nadobudol pozíciu Plne kvalifikovaného Supervízora. Aby sa kvalifikoval na Promotion Ne-Supervízora, musí ešte v apr.+máj+jún nazhromaždiť 2000 TVP.
**Vaša kvalifikácia bude stanovená na základe statusu, ktorý ste mali ku dňu 1.1.2020, 1.2. 2020 alebo 1.3. 2020.