EXTRAVAGANZA 25-27.9.2020

31.01.2020


Napriek tomu, že sa tešíme na oslavu 40 rokov, Spoločnosť vzala do úvahy súčasnú situáciu týkajúcu sa Covid-19 a pokračujúce obmedzenia cestovania a hromadných zhromaždení a rozhodla sa, že v najlepšom záujme našich Členov a zamestnancov je akciu Extravaganza v Štokholme neusporiadať. Namiesto toho, budeme vôbec prvýkrát, organizovať neuveriteľnú akciu Virtuálna Extravaganza 40. výročie , ktorá bude vysielaná NAŽIVO v celom regióne pre viac ako 40.000 Členov! 


Zúčastnite sa tejto špeciálnej akcie na ktorej uvidíte a budete počuť ...

  • Osobnú správu od generálneho riaditeľa Herbalife Nutrition Johna Agwunobiho
  • Exkluzívne školenia, aké ste ešte nevideli, od členov Founder 's Circle a Chairman' s Club
  • Uvedenie nových produktov a najnovšie školenia NAB
  • A navyše mnoho ďalších vzrušujúcich oznámení ...!


Budeme tiež oslavovať 40 rokov úspechu našej Spoločnosti s príbehmi od našich najnovších Top Členov a tiež od legiend Herbalife.
Toto unikátne vysielania bude dostupné všetkým Členom a bez obmedzenia počtu účastníkov, a je predurčené stať sa najväčšou Extravaganzou v histórii Herbalife Nutrition!

ULOŽTE SI DO KALEDÁRA: 25-27 SEPTEMBER 2020

Informácie o programe už čoskoro!

EXISTUJÚCI DRŽITELIA VSTUPENIEK
V prípade, že ste si už kúpili vstupenky na akciu v Štokholme, budú vám vrátené peniaze. Viac podrobností vám k tomu pošleme už čoskoro.


SLOVENSKÁ PROMOTION NA EXTRAVAGANZU
Radi by sme vás uistili, že slovenská promotion na extravaganzu stále pokračuje a neruší sa. Bližšie informácie o úprave podmienok (kúpa vstupenky a účasť) budeme zasielať už čoskoro. 


AKO SA KVALIFIKOVAŤ

Otvorené všetkým Supervízorom ktorí dosiahnu najmenej 40,000 Kvalifkačných bodov* v objemových mesiacoch od marca do augusta 2020**
*Kvalifikačné body = TVP + Bonusové body 

7,000 Bonusových bodov bude pridelených za každého osobne sponzorovaného nového Supervízora až do počtu 3 nových Supervízorov (výhradne v 1. spodnej línii), ktorí dosiahnu status Supervízora k 1. marcu až 1. septembru 2020 (objemové mesiace február až august 2020)***.

Maximálny Bonus = 21,000 VP (3 noví Supervízori) 

*Kvalifikačné body = TVP + Bonusové body
**Kvalifikačné obdobie pro VIP Koncert: marec - august 2020 (objemové mesiace). Šeky vyplatené od apríla do septembra 2020. Ktorýkoľvek z mesiacov môže byť mesiacom zahájenia kvalifikácie.
***Kvalifikačné obdobie pre nových Supervízorov ako Bonusových prispievateľov: objemové mesiace február - august 2020, SP status od 1. marca až 1. septembra 2020. Poznámka: Aby mohli byť ako Bonusoví prispievatelia uznaní taktiež noví Supervízori kvalifikovaní 1-mesačnou metódou, musia sa kvalifikovať na Supervízora najneskôr v objemovom mesiaci júl 2020.
Poznámka 2: Pre účasť na VIP Koncertnom zážitku musíte mať zakúpenú vstupenku na Extravaganzu. Váš manžel/-ka alebo životný partner/-ka bude taktiež musieť mať vstupenku na Extravaganzu (i v prípade, že sa plánuje zúčastniť iba VIP Koncertného zážitku).